do góry
BIP PWIK
Strona główna

Strona główna

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul.Marklowicka 15, 44-300 Wodzisław Śląski
Nr KRS 0000106055 Sąd Rejonowy w Gliwicach
Kapitał zakładowy 168.417.725,00 PLN
NIP 647-20-74-552 REGON 273617720
Konto: ING Bank Śląski S.A. CBK Bielsko Biała
21 1050 1070 1000 0004 0075 9502

Zarząd :

 • Wiesław Blutko - Prezes Zarządu
 • Katarzyna Machowska-Bujak - Członek Zarządu - Dyrektor ds. Technicznych

Prokurenci :

 • Katarzyna Jeżak - Główna Księgowa
 • Marek Chrószcz - Kierownik Jednostki Realizującej Projekt
 • Michał Mrozek - Kierownik Działu Budowy i Remontów sieci wod-kan

Rada Nadzorcza :

 • Przewodniczący - Monika Klimczok
 • Zastępca Przewodniczącego - Andrzej Stempniak
 • Sekretarz - Dorota Rajszys
 • Członek - Lidia Chrzan
 • Członek - Stanisław Sikorski
 • Podmiot udostępniający informację: 
 • Pierwsza publikacja:  
 • Aktualizacja publikacji:  
 • Wytworzenie publikacji:  
 • Zatwierdzenie informacji: