• język migowy
BIP
BIP PWIK

Kontrola

PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim z uwagi na strukturę własnościową oraz przedmiot działalności podlega kontroli Najwyższej Izby Kontroli na podstawie art.2 ust.3 pkt 1) ustawy z dnia 23.12.1994r. o Najwyższej Izby Kontroli (Dz.U. z 2017r. poz. 524 z późn.zm.) w zakresie legalności i gospodarności prowadzonej działaności (art.5 ust.3 ustawy).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2017-08-09 14:10:15
Aktualizacja publikacji
Kuras Krzysztof 2022-05-13 08:19:08
Wytworzenie publikacji
Kuras Krzysztof 2022-05-13 08:19:08
Zatwierdzenie
Kuras Krzysztof 2022-05-13 08:19:08
Rejestr zmian
do góry