do góry
BIP PWIK
http://bip.pwik-wodzislaw.pl/kontrola/index
Drukuj grafikę : tak / nie

Kontrola

PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim z uwagi na strukturę własnościową oraz przedmiot działalności podlega kontroli Najwyższej Izby Kontroli na podstawie art.2 ust.3 pkt 1) ustawy z dnia 23.12.1994r. o Najwyższej Izby Kontroli (Dz.U. z 2017r. poz. 524 z późn.zm.) w zakresie legalności i gospodarności prowadzonej działaności (art.5 ust.3 ustawy).

W zakresie prowadzonej gospodarki finansowej i zamówień publicznych Spółka podlega również kontroli Regionalnej Izbie Obrachunkowej na podstawie art.1 ust.2 pkt 6) ustawy z dnia 7.10.1992r. (Dz.U.2016r. poz. 561 z późn.zm.) o regionalnych izbach obrachunkowych.