do góry
BIP PWIK
http://bip.pwik-wodzislaw.pl/majatek/index
Drukuj grafikę : tak / nie

Majątek

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 168.417.725,00 zł i dzieli się na 283.055 równych i niepodzielnych udziałów o wartości 595,00 zł każdy.

Całość udziałów posiada Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim.

Majątek Spółki obejmuje:

Majątek trwały:

 • Grunty,
 • Budynki i budowle technologiczne, administracyjno - socjalne, biurowe i pomocnicze,
 • Sieć wodociągową i kanalizacyjną,
 • Urządzenia do poboru i uzdatniania wody,
 • Urządzenia do odbioru i oczyszczania ścieków oraz obróbki osadu,
 • Urządzenia i aparaturę kontrolno - pomiarową, która zapewnia właściwą kontrolę nad jakością dostarczanej wody oraz jakością odprowadzanych ścieków,
 • Środki transportu i sprzęt specjalistyczny wykorzystywany do usuwania awarii, przeglądów, konserwacji oraz modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 • Sieć informatyczną,
 • Wartości niematerialne i prawne.

Majątek obrotowy:

 • Zapasy,
 • Należności krótkoterminowe,
 • Inwestycje krótkoterminowe.