• język migowy
BIP
BIP PWIK
Strona główna/Menu podmiotowe/Struktura własnościowa

Struktura własnościowa

100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki posiada Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim do którego należą:

 • miasta: Radlin, Rydułtowy, Wodzisław Śląski
 • gminy: Godów,Gorzyce, Mszana, Marklowice

Związek posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne swoich członków w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Podstawowe akty prawne regulujące działalność Związku to:

 • - ustawa z 8.03.1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn.zm.)
 • - Statut MZWiK z 12.11.1996

Zadania obejmują:

 • bilansowanie potrzeb w zakresie dostaw wody oraz oczyszczania i odprowadzania ścieków,
 • prowadzenie polityki cenowej w zakresie gospodarki wodno ściekowej,
 • zakup wody u dostawców zewnętrznych i sprzedaż odbiorcom,
 • prowadzenie działalności zmierzającej do zracjonalizowania zużycia wody,
 • produkcja wody z ujęć wodnych i kontrola jej jakości,
 • kontrola jakości i ilości ścieków wprowadzanych do sieci oraz rozliczanie i egzekucja opłat od użytkowników wprowadzających ścieki o parametrach niezgodnych z przepisami,
 • kontrola jakości i ilości ścieków odprowadzanych do odbiornika oraz prawidłowa eksploatacja oczyszczalni ścieków dla minimalizacji opłat za korzystanie ze środowiska,
 • eksploatacja, utrzymanie, remonty i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,
 • prognozowanie, planowanie, koordynacja i realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych.

Zgodnie z § 6 ust.1 Statutu dla realizacji w/w zadań Związek utworzył PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim.

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Statut MZWiK z 12.11.1996
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 702
2017-09-28 3.49MB pobierz plik: Statut MZWiK z 12.11.1996

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2017-08-09 14:01:24
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2017-09-08 13:09:42
Wytworzenie publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2017-09-08 13:09:42
Zatwierdzenie
IntraCOM.pl Katowice 2017-09-08 13:09:42
Rejestr zmian
do góry