do góry
BIP PWIK
Strona główna/Menu podmiotowe/Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa, na podstawie § 5 Umowy Spółki jest :

 • Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
 • Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
 • Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 • Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • Pozostałe badania i analizy techniczne
 • Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • Wytwarzanie energii elektrycznej
 • Wytwarzanie paliw gazowych
 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza
 • siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawy prawne działalności Przedsiębiorstwa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wynikają z Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018r. poz. 1152. z późn.zm.) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, a także Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków z dnia 12.06.2019r. obowiązującego na terenie działania Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim.

kategoria: Powiązane pliki [3]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków z dnia 12.06.2019r. 2019-08-02 262.21KB pobierz plik: Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków z dnia 12.06.2019r.
pdf Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U.2001.72.747 z późn.zm. ) 2018-07-02 398.85KB pobierz plik: Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U.2001.72.747 z późn.zm. )
pdf Umowa Spółki 2020-11-04 0.95MB pobierz plik: Umowa Spółki
 • Podmiot udostępniający informację: 
 • Pierwsza publikacja:Adamczyk Łukasz2019-08-02 12:02:02
 • Aktualizacja publikacji:Adamczyk Łukasz2019-08-02 12:02:02
 • Wytworzenie publikacji:Adamczyk Łukasz2019-08-02 12:02:02
 • Zatwierdzenie informacji:Adamczyk Łukasz2019-08-02 12:02:02