do góry
BIP PWIK

Rejestry

PROWADZONE REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA I SPOSÓB ICH UDOSTĘPNIANIA

 • Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej
 • Rejestr wydawanych warunków technicznych
 • Rejestr umów na wykonanie dokumentacji przyłączy wodno - kanalizacyjnych
 • Rejestr zamówień
 • Rejestr przetargów
 • Rejestr kontroli zewnętrznej
 • Rejestr umów
 • Rejestr zarządzeń Prezesa Zarządu Spółki
 • Rejestr uchwał Zarządu Spółki
 • Rejestr uchwał Zgromadzenia Wspólników Spółki
 • Rejestr pism zastrzeżonych
 • Rejestr umów o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków
 • Ewidencja kontrahentów
 • Ewidencja odczytów wodomierzowych
 • Ewidencja wodomierzy i poleceń wodomierzowych
 • Ewidencja wyposażenia, narzędzi

Informacje zawierające dane osobowe znajdujące się w w/w rejestrach i ewidencjach, udostępniane są na wniosek osoby, której dotyczą.

 • Podmiot udostępniający informację: 
 • Pierwsza publikacja:  
 • Aktualizacja publikacji:  
 • Wytworzenie publikacji:  
 • Zatwierdzenie informacji: